​​​​​​​​​​ 

Kauppahuone Laakkonen Oy:n vähittäiskauppayhtiöt tuntevat vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelevät kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Oheisesta tietosuojaselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

 

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Kauppahuone Laakkonen Oy:n t​ytäryhtiöt Veljekset Laakkonen Oy ja Autotalo Laakkonen Oy, PL 36, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu, vaihde 010 309 2500

Rekisterin nimi: Kauppahuone Laakkonen Oy -  Laakkonen.fi asiakasrekisteri

Rekisterin tekninen ylläpitäjä: Crasman Oy, Pursimiehenkatu 29 C, 00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot: Vesa Puustinen, tietohallintopäällikkö, Kauppahuone Laakkonen Oy, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
puh. 010 309 2556, vesa.puustinen@laakkonen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

audi.laakkonen.fi sivujen markkinoija on Kauppahuone Laakkonen Oy.Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Kauppahuone Laakkonen Oy:n ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Kauppahuone Laakkonen Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Kauppahuone Laakkonen Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi


Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Lisäksi kerätään seuraavia tietoja
- Auton merkki ja malli
- Rekisterinumero
- Ajetut kilometrit

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan, ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Dokumenttien hävitys tehdään paperisilppurilla

Tarkastusoikeus

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tai korjauttaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.